Sprawdź pochodzenieswojej Rybki:

Śledź Atlantycki

Herring (Clupea harengus)

Właściwe oznakowanie obszaru/ podobszaru połowu i narzędzia połowowego - patrz nadruk za datą terminu przydatności do spożycia.

Złowione w Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO 27) w Morzu Północnym (1), Morzu Norweskim (2), Morzu Celtyckim (3), Kanale Angielskim (5), Skagerrak i Kattegat (8), Morzu Irlandzkim (11), Morzu Bałtyckim (13), wodach Islandii (19) lub Północno – Zachodnim Atlantyku (FAO 21) (X) za pomocą włoków pelagicznych (A), okrężnic (B), sieci stawnych (kotwiczonych) (C), tuków pelagicznych (D), włoków dennych rozpornicowych (E). 

Correct marking of a catch area/subarea and a  fishing gear - look at the text behind the Use by Date.

Caught in the North-East Atlantic (FAO 27) in North Sea (1), Norwegian Sea (2), Celtic Sea (3), English Channel (5), Skagerrak and Kattegat (8), Irish Sea (11), Baltic Sea (13),  Iceland Grounds (19) or North – West Atlantic (FAO 21) (X) by midwater otter trawls (A), purse seines (B), set (anchored) gillnets (C), pelagic pair trawls (D), bottom otter trawls (E). 

Łosoś atlantycki

Salmon (Salmo salar)

Wyhodowane w: oznaczenie kodowe kraju – patrz nadruk za datą terminu przydatności do spożycia.

Farmed in: mark country code - look at the text behind the Use by Date.

Tuńczyk

Tuna [Euthynnus (Katsuwonus pelamis)]

Złowione w Oceanie Spokojnym (FAO 71, 77, 81, 87), w Atlantyku (FAO 34, 41, 47), Oceanie Indyjskim (FAO 51) za pomocą okrężnic.

Właściwe oznakowanie obszaru połowu – patrz nadruk na boku opakowania.

Caught in Pacific (FAO 71, 77, 81, 87), Atlantic (FAO 34, 41, 47), Indian Ocean (FAO 51) by purse seines.

Correct marking of a catch area - look at the text on the side of the packaging.

Makrela

Mackerel (Scomber scombrus)

Właściwe oznakowanie obszaru/ podobszaru połowu i narzędzia połowowego - patrz nadruk za datą terminu przydatności do spożycia.

*Złowione w Północno-Wschodnim Atlantyku (FAO 27) w Morzu Północnym (1), Morzu Norweskim (2), Morzu Celtyckim (3), Kanale Angielskim (5), Morzu Irlandzkim (11), Wodach Islandii (19)  lub w Północno-Zachodnim Atlantyku (FAO 21) (X) za pomocą włoków pelagicznych (A), okrężnic (B), tuków pelagicznych (D).

Correct marking of a catch area/subarea and a fishing gear - look at the text behind the Use by Date.

*Caught in the North-East Atlantic (FAO 27) in North Sea (1), Norwegian Sea (2), Celtic Sea (3), English Channel (5), Irish Sea (11), Iceland Grounds (19) or in the North-West Atlantic (FAO 21) (X) by midwater otter trawls (A), purse seines (B), pelagic pair trawls (D).