Polityka prywatności

Zasady ochrony danych

Ochrona i bezpieczeństwo danych klientów i użytkowników są dla nas priorytetem. Dlatego też bardzo ważna jest dla nas ochrona danych osobowych podczas wszystkich operacji handlowych. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji stanowią elementy polityki naszej firmy.

Informacja o gromadzeniu danych osobowych

Poniżej znajdują się informacje na temat gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, na podstawie których można zidentyfikować osobę fizyczną, czy to bezpośrednio na podstawie imienia i nazwiska, czy pośrednio na podstawie dodatkowych informacji.

Zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), administratorem danych osobowych jest Lisner Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Strzeszyńska 38/42, 60-479 Poznań, tel. (+48 61) 84 95 501, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000750544, NIP 9230024807.

Dane kontaktowe naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych: Marta Listkowska, adres rodo@lisner.com.pl.

Z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się mailowo rodo@lisner.com.pl lub wysyłając korespondencję na nasz adres pocztowy z dopiskiem „Do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych“.

Zakres i cel gromadzenia danych osobowych

Zakres gromadzonych przez nas danych osobowych oraz cel ich przetwarzania zależą od od funkcjonalności, za pośrednictwem których są one nam przekazywane:

  1. W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego, w tym również formularza opinii o produkcie lub reklamacji, zapisujemy przekazane przez Państwa dane (adres mailowy, ew. imię, nazwisko i numer telefonu, inne podane podane przez Państwa w formularzu), aby odpowiedzieć na Państwa pytania, w celu rozpatrzenia wniosku lub złożonej reklamacji. Dane te przetwarzane są w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych. Dane usuwamy niezwłocznie po realizacji kontaktu lub rozpatrzeniu wniosku albo reklamacji, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne.
  2. W przypadku złożenia przez Państwa aplikacji w odpowiedzi na aktualną ofertę zatrudnienia zapisujemy przekazane przez Państwa dane (imię, nazwisko, adres mailowy oraz dane zawarte w załączanym CV) w celu realizacji procesu rekrutacji. Dane te przetwarzane są na podstawie przepisu prawa dotyczącego przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy przez pracodawcę, a w zakresie danych niewymaganych prawem – na podstawie Państwa zgody. Dane osobowe stażystów lub zleceniodawców przetwarzamy w oparciu o ich niezbędność do zawarcia umowy zlecenia Dane te usuwamy lub anonimizujemy po zakończeniu danego procesu rekrutacji.
  3. W przypadku przekazania przez Państwa aplikacji niedotyczącej aktualnej oferty pracy, zapisujemy przekazane przez Państwa dane (imię, nazwisko, adres mailowy oraz dane zawarte w załączanym CV) w celu realizacji przyszłych rekrutacji. Dane te przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Dane te usuwamy po upływie 2 lat od ich otrzymania lub w przypadku wycofania zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie, rozpatrzenia reklamacji lub wzięcia udziału w rekrutacji.

Dane mogą być przetwarzane dłużej niż przez okres wskazany powyżej, jeśli prawo przewiduje obowiązki związane z przechowywaniem danych lub jest to niezbędne w celu zrealizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako administratora danych (np. związanych z dochodzeniem roszczeń). W takich przypadkach ograniczamy przetwarzanie danych do niezbędnego zakresu.

Jeśli dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podane nam dane osobowe mogą być przez nas przekazywane instytucjom zajmującym się legalizacją zatrudnienia i pobytu w Polsce (dotyczy cudzoziemców), w ramach grupy kapitałowej administratora (w związku z procesami rekrutacyjnymi, zewnętrznym dostawcom usług IT, a także innym usługodawcom, z którymi współpracujemy, np. księgowi, prawnicy. Jeżeli przekazanie następuje do państwa trzeciego, zapewniamy, że w każdym przypadku spełnione są wymagane prawem standardy ochrony danych osobowych. W celu uzyskania szczegółów lub otrzymania kopii danych przekazanych do państwa trzeciego, prosimy o kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych.

Prawa przysługujące Użytkownikowi

W zakresie danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo do dostępu do danych osobowych,

– prawo do poprawiania lub usuwania danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach jeśli przetwarzamy dane w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów,

– prawo do przenoszenia danych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy, mają Państwo prawo wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargę w sprawie przetwarzania przez nas swoich danych osobowych.

Gromadzenie danych przez naszą stronę internetową

W przypadku korzystania ze strony w celach czysto informacyjnych, a więc jeśli nie rejestrują się Państwo lub jeśli w inny sposób nie przekazują informacji, to gromadzimy tylko te dane, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer, nie będące danymi osobowymi. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, wówczas gromadzimy następujące dane, które są dla nas niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby wyświetlić Państwu stronę i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo:

– adres IP,

– data i godzina zapytania,

– różnica stref czasowych w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT),

– treść żądania (konkretna strona),

– status dostępu/kod odpowiedzi HTTP,

– przesłana ilość danych,

– strona internetowa, z której pochodzi zapytanie,

– przeglądarka internetowa,

– system operacyjny i jego powierzchnia,

– język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dodatkowo podczas korzystania z naszej strony internetowej oprócz ww. danych na Państwa komputerze zapisywane są tzw. ciasteczka (ang. cookies). Ciasteczka to małe pliki tekstowe przyporządkowane do używanej przez Państwa przeglądarki internetowej, zapisywane na Państwa dysku twardym, dzięki którym do miejsca
w którym umieszczane są ciasteczka (w tym przypadku przez nas), napływają określone informacje. Ciasteczka nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą one do przygotowania efektywniejszej oferty internetowej, która będzie także bardziej dla Państwa przyjazna.

Wykorzystanie ciasteczek

Strona korzysta z następujących rodzajów ciasteczek, których zakres i sposób funkcjonowania zostanie poniżej wyjaśniony:

– ciasteczka czasowe (ang. transient cookies),

– ciasteczka trwałe (ang. persistent cookies).

Ciasteczka czasowe są automatycznie usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki. Należą do nich zwłaszcza tzw. ciasteczka sesyjne (ang. session cookies). Zapisują one tzw. ID sesji, który pozwala przyporządkować do wspólnej sesji różne zapytania Państwa przeglądarki. Umożliwia to ponowną identyfikację Państwa komputera
w przypadku powrotu na naszą stronę. Ciasteczka sesyjne są usuwane w chwili wylogowania lub zamknięcia przeglądarki.

Ciasteczka trwałe usuwane są automatycznie po określonym czasie, który może być różny w zależności od rodzaju ciasteczka. Ciasteczka można w każdej chwili usunąć w ustawieniach przeglądarki w zakładce „Prywatność i bezpieczeństwo”.

Ustawienia przeglądarki można skonfigurować odpowiednio do potrzeb i np. zablokować akceptację tzw. ciasteczek stron trzecich (ang. third party cookies) lub wszystkich ciasteczek. Zwracamy jednak uwagę na to, że ewentualnie w takim wypadku nie można korzystać z wszystkich funkcji strony.

Narzędzia analityczne

Strona korzysta z narzędzi analitycznych, co wiąże się z wykorzystywaniem cookies pochodzących od podmiotów trzecich:

1. Google Analytics, usługi służącej do analizy statystyk stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”).

Google Analytics korzysta z tzw. ciasteczek (ang. cookies), plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony. Generowane przez ciasteczka informacje na temat korzystania ze strony są
z reguły przesyłane na serwer Google znajdujący się w USA i tam są też zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na naszej stronie, firma Google skróci najpierw Państwa adres IP w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google znajdujący się w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora naszej strony internetowej firma Google będzie korzystać z tych informacji w celu dokonania analizy korzystania ze strony, przygotowania raportów o aktywności na stronie internetowej i w celu świadczenia na rzecz operatora strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Firma Google nie łączy adresu IP przesyłanego przez przeglądarkę w ramach Google Analytics z innymi danymi. Zapisywanie ciasteczek można zablokować stosując odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku nie można w pełni korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej. Poza tym mogą Państwo zablokować gromadzenie przez Google danych generowanych przez ciasteczka i dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google przez pobranie
i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gromadzenie danych przez Google Analytics mogą Państwo zablokować klikając
w link. Wówczas zostanie umieszczone ciasteczko opt-out, które zablokuje
w przyszłości gromadzenie danych w trakcie wizyty na stronie internetowej.

Dezaktywacja Google Analytics

Więcej informacji dotyczących warunków korzystania ze strony internetowej i ochrony danych znajduje się pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub pod adresem https://policies.google.com/?hl=pl. Zwracamy uwagę, że w celu zapewnienia zanonimizowanego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP) na tej stronie internetowej Google Analytics zostało rozszerzone o kod „anonymizeIp“.

2. Hotjar

Narzędzie Hotjar monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkownika na Stronie. Narzędzie to rejestruje dane takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy plików cookie.

 

Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje innych danych. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: www.hotjar.com/privacy.

Jeżeli nie chcesz, aby Twoja aktywność na stronie była mierzona przez Hotjar, skorzystaj z poniższego linku: www.hotjar.com/opt-out. Pamiętaj, że jeśli po skorzystaniu z tej funkcji usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce i wrócisz na naszą stronę, monitorowanie Hotjar włączy się ponownie.

 

3. Google Tag Manager

Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu. Google Tool Manager implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są używane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tool Manager aktywuje inne tagi, które z kolei zbierają dane w razie potrzeby. Jednakże, Google Tool Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych.

 

4. Facebook Custom Audiences

Narzędzie “Custom Audiences” firmy Facebook Inc. („Facebook”) jest używane w celu ponownego wyświetlenia reklamy w przeciągu 180 dni. Dzięki temu, użytkownicy strony mogą wyświetlać reklamy, oparte na zainteresowaniach („reklamy na Facebook’u”), podczas odwiedzania sieci społecznościowej Facebook lub innych witryn, które również używają tego narzędzia. Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę lub kliknął w naszą reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę użytkownika z jego kontem. Nawet jeśli nie jest on zarejestrowany lub zalogowany w serwisie Facebook, możliwym jest, by dostawca uzyskał i przechowywał adres IP użytkownika.

 

5. DoubleClick

Internetowe narzędzie marketingowe DoubleClick firmy Google. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, aby wyświetlać reklamy odpowiednie dla użytkowników, poprawiać raporty skuteczności kampanii lub unikać wyświetlania użytkownikom tych samych reklam więcej niż jeden raz. Google używa identyfikatora pliku cookie do śledzenia, które reklamy są wyświetlane w danej przeglądarce i aby unikać ich wyświetlania więcej niż jeden raz. Ponadto, DoubleClick może używać identyfikatorów plików cookie do zbierania konwersji, związanych z żądaniami reklam. Dzieję się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik zobaczy reklamę DoubleClick, a następnie odwiedzi witrynę reklamodawcy w tej samej przeglądarce i dokona tam zakupu. Według Google, pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

6. Facebook Connect

Umożliwiamy logowanie się do naszych usług za pomocą opcji Facebook Connect. Jest to usługa oferowana przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników mieszkających w UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil użytkownika w portalu Facebook jest łączony z naszą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy informacje z portalu Facebook. Zostają nam przekazane poniższe dane: adres e-mail.

 

7. MyFonts Counter

Na stronie korzystamy z MyFonts Counter, usługi analizy internetowej MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Polega ona śledzeniu widoku strony przez zliczanie liczby odwiedzin witryny w celach statystycznych i przekazywanie ich do MyFonts. MyFonts zbiera w tym procesie jedynie anonimowe dane. W razie potrzeby dane zostaną przekazane poprzez aktywację kodu Java Script w Państwa przeglądarce. Aby uniemożliwić całościowe wykonanie kodu skryptu Java z MyFonts, można zainstalować moduł blokowania skryptów Java (na przykład www.noscript.net).

8. Filmy YOUTUBE

Na niektórych z naszych stron umieszczamy filmy z YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Podczas Państwa odwiedzin na stronie z wtyczką YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu YouTube  otrzymuje informacje, jakie strony internetowe Państwo odwiedzają. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube może przyporządkować Państwa zachowanie podczas surfowania po Internecie do Państwa osoby. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się wcześniej z konta YouTube.

W przypadku uruchomienia filmu z YouTube dostawca wtyczki korzysta z plików cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika.

Jeśli dezaktywowali Państwo zapisywanie plików cookie dla programu Google Ad, nie będą Państwo mieli do czynienia z takimi plikami cookie podczas oglądania filmów na YouTube. YouTube przechowuje jednak również w innych plikach cookie informacje o użytkowniku niebędące danymi osobowymi. Jeśli chcą Państwo temu zapobiec, konieczne jest zablokowanie zapisywania plików cookie w Państwa przeglądarce internetowej.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w oświadczeniu dostawcy o ochronie danych pod adresem:https://policies.google.com/privacy?hl=pl